INSIGNITUS Gold
Shop za zlato in plemenite kovine

Splošni pogoji

INSIGNITUS

vaša kontaktna oseba

Michael Karl Gasser
tel: +43 676 3137750
insignitus.com/43/INSIGNITUS

INSIGNITUS Gold GmbH

Oberortweg 3/III
9523 Villach-Landskron

E-mail: office@insignitus.com
Telefon: +43 676 3137750

INSIGNITUS Hramba Splošni pogoji

Splošni pogoji za hrambo plemenitih kovin se nanašajo izključno za naročila iz spletne trgovine in ne na mesečno varčevanje v sklopu INSIGNITUS Gold ABO.

SPLOŠNI POGOJI INSIGNITUS-a ZA HRAMBO PLEMENITIH KOVIN

 

1. člen: Pravno razmerje

Podjetje INSIGNITUS Consulting GmbH (v nadaljevanju podjetje "INSIGNITUS") je trgovec s plemenitimi kovinami v obliki običajnih palic in kovancev, ki jih ponuja v nakup in skladiščenje. Podjetje INSIGNITUS ne ponuja naložb in ne vodi niti računov niti depozitov.

 

2. člen: Skladišče plementih kovin

Kupec kupljene plemenite kovine shrani kot ločeno posebno premoženje pri podjetju INSIGNITUS.

 

3. člen: Stroški

Stroški skladišča na leto (pro rata temporis) s ključnim dnem 31. decembra vsako leto znaša pri zlatu 0,7 % pri srebru 1,70 % vrednosti plemenite kovine po dnevno aktualnem prodajnem tečaju. Stroški se obračunajo v začetku januarja.

 

4. člen: Odpoved/dostava

Kupec lahko kadarkoli v pisni obliki zahteva dostavo svojih plemenitih kovin. Pri zavarovanem transportu blaga nastanejo stroški odpreme, ki se zaračunajo ob končnem obračunu provizij. Po poravnavi končnega računa se izvede zavarovana pošiljka stranki.

 

5. člen: Informacije o tveganju

Cene plemenitih kovin so odvisne od nihanj na trgu in lahko naraščajo ali padajo. Iz preteklih gibanj vrednosti ni mogoče zanesljivo sklepati o prihodnjem gibanju vrednosti plemenitih kovin. Na cene plemenitih kovin lahko vplivajo tudi valutna nihanja. Podjetje INSIGNITUS ne odgovarja za tečajne izgube ter dogodke kot so naprimer vojna, višja sila, posegi države itd.

 

6. člen: Veljavnost in spremembe splošnih pogojev poslovanja

Ti Splošni pogoji poslovanja nadomeščajo vse prejšnje. Dodatni ustni dogovori so nični. Podjetje INSIGNITUS si vseskozi pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev poslovanja, zlasti zaradi zakonskih predpisov. O njih se kupca vnaprej pisno seznani in pričnejo veljati 14 dni po prejemu.

 

7. člen: Salvatorična klavzula

Če bi po pravu katere pravne ureditve v katerem koli času katero določilo ali del določila teh Splošnih pogojev poslovanja postalo protipravno, neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na zakonitost, veljavnost ali izvršljivost drugih splošnih pogojev poslovanja.

 

8. člen: Sodna pristojnost

Sodno pristojnost ima sodišče v Salzburgu v Avstriji.

 

Stanje: 1. februar 2014

Insignitus Consulting GmbH | Sironastraße 4 | 5071 Wals bei Salzburg | Austria

 

Oblikovanje in urejanje Werbeagentur PR3000
Fenster schließen
INSIGNITUS Hramba Splošni pogoji