INSIGNITUS Gold
Shop za zlato in plemenite kovine

Kompenzacijski načrt - opredelitve pojmov

Aktivno poslovno partnerstvo

Če želi poslovni partner dosegati prihodek in biti s tem upravičen do provizije, mora imeti aktivni status.

Status "aktiven": poslovni partner je označen kot aktiven, če je bil kupljen začetni paket (399,- evrov) in obstaja aktivni Insignitus Gold Abo (50,- evrov ali 100,- evrov) .

Status "neaktiven": poslovni partner, ki ne plačuje več svojega Insignitus Gold Abo (50,- evrov ali 100,- evrov), se označi kot neaktiven.

Status "kvalificiran": poslovni partner se kvalificira, če pri svojem aktivnem statusu pridobi najmanj enega aktivnega poslovnega partnerja (začetni paket in Insignitus Gold Abo) v levi tim in najmanj enega aktivnega poslovnega partnerja (začetni paket in Insignitus Gold Abo) v desni tim (preko spletnega sistema povezav)

 

Obseg prodaje (Salesvolume, s kratico SV)

Različni produkti (izdelki v Online Gold Shopu, Insignitus Gold Abo, začetni paket) ustvarjajo določen obseg prodaje (Salesvolumen, s kratico SV) ki se izraža v obliki enot (Units). S temi enotami SV se izračunajo različne vrste prihodkov.

 

Neposredni partnerji

Poslovni partnerji, ki se vpišejo (pridobijo) neposredno preko spletnega sistema povezav, se poimenujejo "neposredni" partnerji. Vsak poslovni partner lahko vpiše (pridobi) neomejeno število neposrednih partnerjev.

Posredni partnerji

Poslovni partnerji, ki se ne vpišejo (pridobijo) preko spletnega sistema povezav, temveč npr. preko neposrednih partnerjev ali drugih posrednih partnerjih levega ali desnega tima, se poimenujejo "posredni" partnerji. Kot posredni partnerji se štejejo tudi partnerji v levem ali desnem timu, ki so bili vpisani od zgoraj z uplinea.

 

Levi in desni tim

V dualnem, binarnem kariernem načrtu razlikujemo med dvema timoma, levim in desnim timom. Ustvarjeni promet od prodaje (SV) iz celotnega levega tima se sešteje, ustvarjeni promet od prodaje (SV) iz celotnega desnega tima pa se prav tako sešteje. Iz tega se izračuna tedenski prodajni promet levega tima in tedenski prodajni promet desnega tima. Te vsote predstavljajo osnovo za različne vrste prihodka.

Primer levega in desnega tima:

Primer levega in desnega tima

 

Provizijki krog (circle)

Pod provizijskim ciklusom se razume tedenska primerjava med vsoto levega tima in vsoto desnega tima. Za vsakih 100 SV v levem in vsakih 100 SV v desnem timu se izračuna 1 Circle (provizijski ciklus).

Izračun:

1 provizijski ciklus (Circle)    =    100 SV v levem timu in 100 SV v desnem timu

Primer izračuna circlov:

Primer izračuna circlov

V tem primeru je seštevek v levem timu 300 SV in v desnem timu prav tako 300 SV. Za vsakih 100 SV v levem timu in 100 SV v desnem timu se izračuna 1 Circle (provizijski ciklus). V tem primeru je izid 3 Circles.

300 SV levo | 300 SV desno   =   3 circles

 

Prenos presežeka obsega prodaje (SV)

Pri obračunu circlov (provizijski krogov) ponavadi pride do presežka obsega prodajnega volumna (SV) med levim in desnim timom. Presežki iz obsega prodaje (SV) se prenesejo v naslednji teden.

Primer prenos obsega prodaje (SV):

Primer prenos obsega prodaje

V tem primeru je seštevek v levem timu 320 SV in v desnem timu 230 SV. Za vsakih 100 SV v levem timu in 100 SV v desnem timu se izračuna 1 Circle (provizijski ciklus). V tem primeru je izid 2 Circles.

320 SV levo | 230 SV desno = 2 Circles

Presežki iz obsega prodaje (SV) levega in desnega tima se prenesejo v naslednji teden.

Prenos obsega prodaje (SV):

120 SV levo | 30 SV desno

 

Karierna stopnja (level)

Posamezne karierne stopnje izhajajo iz tedensko obračunanih ciklusov (Circles)

 

Karierna stopnja


Primer:
Če se v enem tednu obračuna 50 ciklusov, poslovni partner s tem doseže karierno stopnjo "1 Star Silver" in ostane v tej stopnji, dokler ne doseže naslednje stopnje.

 

Oblikovanje in urejanje Werbeagentur PR3000
Fenster schließen
Kompenzacijski načrt - opredelitve pojmov